Wicedyrektor MZS i PM

Wicedyrektor  Miejskiego Zespołu Szkół mgr Małgorzata Dzik

Poczta: m.dzik@mzs-swieradow.org.pl

Tel: 7578-16-481 MZS
Tel: 7578-16-339 PM
 

 

1.     W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go Wicedyrektor, którego zakres obowiązków rozciąga się wówczas na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.

2.     Do zakresu działania Wicedyrektora należy w szczególności:

1)     bieżące kierowanie procesem dydaktyczno - wychowawczym,

2)     nadzorowanie dyscypliny pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły,

3)     opracowywanie tygodniowego rozkładu zajęć (podziału godzin),

4)     organizowanie i nadzorowanie studenckich praktyk zawodowych,

5)     hospitowanie zajęć nauczycieli,

6)     nadzorowanie właściwego prowadzenia przez osoby odpowiedzialne dokumentacji pedagogicznej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, protokoły egzaminów itp.),

     7)     nadzorowanie pracy pracowników administracji i obsługi.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Matelski Rafał
(2007-12-12 13:32:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Matelski Rafał
(2021-09-03 11:13:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki