☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju

Niedziela 03.03.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Oświadczenie majątkowe Kierownictwa Jednostek Organizacyjnych

ZARZĄDZENIE NR 60/2017

 

Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój

z dnia 17.07.2017 r. 

w sprawie:  powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół

w Świeradowie-Zdroju 

 

          Na podstawie art.36a  ust.1,2 i 13  w związku z art. 5c pkt 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1943  ze zm.) oraz  30 ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.,  poz. 446 ze zm. )

zarządzam co następuje:

  

§1. 

           W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierza się Pani Renacie Simińskiej  stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju na okres

5 lat szkolnych tj. od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

 §2. 

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Matelski Rafał
(2006-08-21 14:38:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Matelski Rafał
(2017-09-08 10:04:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4059