Ewidencje i rejestry

PROWADZONE EWIDENCJE, REJESTRY I ARCHIWUM

 1. Księga ewidencji uczniów
 2. Księga uczniów
 3. Arkusze ocen
 4. Dzienniki lekcyjne
 5. Ewidencja legitymacji szkolnych
 6. Ewidencja kart rowerowych
 7. Akta osobowe pracowników.
 8. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
 9. Księga uchwał Rady Pedagogicznej
 10. Zarządzenia dyrektora szkoły
 11. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 12. Listy pracowników
 13. Rejestr nieobecności pracowników
 14. Rejestr wydanych zaświadczeń
 15. Księgi inwentarzowe
Wytworzył:
(2013-02-21)
Udostępnił:
Matelski Rafał
(2024-06-19 10:30:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Matelski Rafał
(2024-06-19 10:30:54)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki