Przedmiot działania i kompetencje

Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej.

Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Szkoła realizuje cele i  zadania określone w  Ustawie o systemie oświaty umożliwiając uczniom   zdobycie wiedzy i  umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa, ukończenia szkoły i  pozwalających kontynuować naukę na kolejnym etapie kształcenia. 

Szczegółowe cele i zadania określa Statut Szkoły.

Szczegółowe kompetencje organów szkoły określa Statu Szkoły.

Wytworzył:
Udostępnił:
Matelski Rafał
(2006-05-16 12:23:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Matelski Rafał
(2024-06-19 09:24:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki