Ustawa

Pracę szkoły jako placówki oświatowej, jej działalnośc i kompetencje określają:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)
2. Statut MIejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju.

 

Organem prowadzącym jest Gmina Świeradów-Zdrój

www.swieradowzdroj.pl

 

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/

 

Szkoła jest utrzymywana ze środków subwencji oświatowej oraz ze środków organu prowadzącego jako jednostka samorządowa Gminy Świeradów-Zdrój.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Gminy Przechlewo.

Wytworzył:
Udostępnił:
Matelski Rafał
(2006-05-11 11:42:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Matelski Rafał
(2024-06-19 09:13:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki