Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Udzielanie informacji publicznej na wniosekWymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Druk do pobrania

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli MZS będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat MZS

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział organizacyjny

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet, bezpiecznie i wygodnie!

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym, w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.  W celu dostarczenia do Miejskiego Zespołu Szkół  dokumentu elektronicznego, należy zarejestrować się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl .

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP, użytkownik może przesyłać korespondencję do do Miejskiego Zespołu Szkół  korzystając  ze  wzoru  „Pismo  ogólne”  udostępnianego  przez  usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” (ścieżka dostępu: Strona główna>Najnowsze usługi>Pismo ogólne do podmiotu publicznego)

Wytworzył:
Udostępnił:
Matelski Rafał
(2007-12-17 11:58:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Matelski Rafał
(2024-06-19 11:32:31)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki