Oświadczenia majątkowe Członków Rady Miasta

Utworzenie Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju od dnia 1 września 2002r.


UCHWAŁA NR VII/33/2002
Rady Miasta w Świeradowie Zdroju
z dnia 28 maja 2002r.

w sprawie: utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju.

Na podstawie art. 62 oraz art.58 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 roku, poz. 329 ze zmianami) oraz art.7 ust.1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i Uchwały Nr V/2/99 Rady Miejskiej w Świeradowie Zdroju z dnia 23.02.1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjum oraz ich obwodów w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój.

Cały tekst uchwały w .PDF
Wytworzył:
Udostępnił:
Matelski Rafał
(2006-05-16 13:45:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Matelski Rafał
(2006-08-21 13:40:40)